Polityka prywatności
Poradni Dietetycznej Katarzyna Dyja

Szanowni Klienci, prowadząc swoją Poradnię i dbając o wysoki standard oraz świadczone usługi zawsze dbam o Waszą prywatność. Zbieram i przetwarzam Wasze dane tylko i wyłącznie jeśli jest to niezbędne i konieczne do prawidłowego świadczenia moich usług.

1. Administratorem Danych Osobowych jest:

Katarzyna Dyja z siedzibą w Poraj (adres: Kwiatowa 27, 42-360 Poraj), wpisana do CEIDG – NIP: 5771341859

2. W jakim celu i na jakiej podstawie prawnej przetwarzam Twoje dane osobowe?

Każde przetwarzanie Twoich danych osobowych musi być oparte na właściwej, zgodnej z obowiązującymi przepisami, podstawie prawnej. Podstawą taką może być Twoja zgoda na przetwarzanie danych lub inne zapisy prawne pozwalające na to zawarte w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych określanym jako „RODO” lub w różnych aktach prawa krajowego, takich jak ustawy lub rozporządzenia.

Wasze dane mogą być przetwarzane przeze mnie w kliku różnych celach, np:

 • –  Swoje dane możesz udostępnić przesyłając prośbę o kontakt lub rejestrując się na stronie www na wizytę. Wówczas Wasze dane przetwarzane są w oparciu o udzieloną przez Was zgodę, którą wyrażacie automatycznie w momencie, kiedy wysyłacie do mnie swoje dane (np. email) w formularzu kontaktowym, abym mogła się z Wami skontaktować.

 • –  Mogę też przetwarzać Wasze dane w celu realizowania usługi (subskrypcji) newslettera – w sytuacji kiedy chcecie być informowani o prowadzonych przeze mnie akcjach, ofertach handlowych czy innych działaniach. W takim przypadku możecie zostać abonentem prowadzonego przeze mnie newslettera; przystąpienie do subskrypcji jest dobrowolne i w każdej chwili możecie się z niej wypisać.

 • –  Jeśli chodzi o danych wrażliwe, będą one zbierane wyłącznie w celu realizacji umowy i prawidłowego jej wykonania, w oparciu o Waszą świadomą i dobrowolną zgodę zgodnie zgodnie z art. 9 ust. 2 lit. a RODO. Udzielnie danych jest dobrowolne, ale jest niezbędne do prawidłowej realizacji umowy.

 • –  Zgodnie z obowiązującym prawem Wasze dane mogę przekazywać podmiotom przetwarzającym je na moje zlecenie np. takim jak operator pocztowy, firma kurierska, biuro rachunkowe, dostawcy usług informatycznych lub inni wskazani

w zawartej z Wami umowie podwykonawcy moich usług. Wszystkie podmioty, którym powierzam przetwarzanie danych osobowych gwarantują stosowanie odpowiednich środków ochrony i bezpieczeństwa danych osobowych wymaganych przez przepisy prawa. Nie udostępniam danych osobowych podmiotom trzecim, bez wyraźnej zgody osoby, której dane dotyczą. Mam jednak obowiązek udostępnić je na żądanie podmiotów uprawnionym do tego na podstawie innych przepisów prawa (np. sądy lub organy ścigania). Udostępnienie nastąpi jednak tylko wtedy, gdy zwrócą się one do mnie z wnioskiem w tej sprawie, wskazując podstawę prawną, które im na takie żądanie zezwala.

– Nie przekazuję Waszych danych do Państw trzecich lub organizacji międzynarodowych, to jest poza obszar Unii Europejskiej. Dzięki RODO na terenie wszystkich państw członkowskich Unii Europejskiej macie zapewniony identyczny poziom ochrony Waszych danych osobowych.

3. Jakie macie uprawnienia związane z przetwarzaniem Waszych danych osobowych:

RODO przyznaje Wam następujące potencjalne uprawnienia związane z przetwarzaniem Waszych danych osobowych takich jak prawo do:

 • –  dostępu do danych osobowych – w granicach art. 15 RODO

 • –  sprostowania danych osobowych – w granicach art. 16 RODO

 • –  usunięcia danych osobowych – w granicach art. 17 RODO

 • –  ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w granicach art. 18 RODO

 • –  wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych – w granicach art. 21. RODO

 • –  przenoszenia danych, w tym uzyskanie kopii – w granicach art. 20 RODO

 • –  wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, o którym mowa w art. 77 RODO, jeżeli uznacie, że w jakikolwiek sposób – czego oczywiście nie chcę – naruszyłam Wasze prawa lub nie zapewniłam bezpieczeństwa Waszym danym osobowym lub w jakikolwiek sposób naruszamy uprawnienia wynikające z powszechnie obowiązujących przepisów prawa z zakresu ochrony danych osobowych.

 • –  odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli takową zgodę wyraziiście,

  Szczegóły wyżej wymienionych praw zostały przedstawione w art. 15 do 21 RODO, pełny tekst jest dostępny pod adresem:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=OJ:L:2016:119:TOC

4. Jak chronię Twoje dane ?

Gwarantuję Wam poufność wszelkich przekazanych mi danych osobowych. W celu zapewnienia bezpieczeństwa Waszych danych stosuję wymagane prawem środki organizacyjne i techniczne. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością jak również odpowiednio chronione przed dostępem do nich osób do tego nieupoważnionych.

Polityka prywatności

Czym jest plik Cookie/Ciasteczka?

Pliki cookies zwane po polsku Ciasteczkami stanowią pliki tekstowe. Powstają one w sposób automatyczny za pomocą przeglądarek internetowych w momencie odwiedzania i korzystania ze stron internetowych. Są one wysyłane przez stronę internetową i zapisywane na urządzeniu użytkownika. Dane uzyskiwane za pomocą pliku cookies są odczytywane tylko za pomocą strony, która stworzyła plik cookie, prestige.pl. Strona internetowa nie ma dostępu do plików cookies, których sama nie stworzyła i do których nie został udzielony dostęp.

Pliki cookies służą do ułatwienia korzystania ze strony internetowej przez użytkownika bądź poprzez dostosowanie korzystnych dla użytkowania treści przez stronę internetową.

Kto jest administratorem państwa danych?

Administratorem Pani/ Pana danych osobowych jest SKLEP ODZIEŻOWY DAMSKI PRESTIGE EWA JÓŹWIAK z siedzibą w Łęczyca (adres: ul. Jana Kilińskiego 6, 99-100 Łęczyca), wpisana do KRS/CEIDG – NIP: 7751618738, REGON: 366536270

Cel stosowania plików cookies przez SKLEP ODZIEŻOWY DAMSKI PRESTIGE EWA JÓŹWIAK:

Cookies techniczne:

– zapewniają prawidłowe działanie strony internetowej
– adres IP
– czas przebywania na stronie
– lokacje z których dokonane jest wejście na stronę
– czas przebywania na stronie
– urządzenie z którego dokonywane jest otworzenie strony internetowej
– dokonane decyzje
– w celu zapamiętania czy została wyrażona zgoda na pobieranie ciasteczek

Ich działanie jest oparte na słusznym interesie przedsiębiorcy.

Cookies Marketingowe:

-W celach marketingowych korzystamy z usług firmy Google, tj Google Ads

Cookies Analityczne:

– W celach analitycznych korzystamy z usług firmy Google, tj Google Analytics

Czas Przechowywania plików Cookies

Sesyjne – są przechowywane na użytkowanym urządzeniu do czasu opuszczenia strony, np. poprzez wyłączenie przeglądarki internetowej

Stałe – istnieją do czasu ich ręcznego usunięcia bądź upłynięcia określonego w przeglądarce czasu

Rodzaj zbieranych danych

Zaliczamy do nich:
– Adres IP
– Rodzaj urządzenia
– System operacyjny
– Czas przebywania na stronie
– Podjęte działania

Jakie dane wysyłamy innym podmiotom?

– Adres IP

Sposób wycofania zgody

Niektóre ciasteczka są pobierane przez przeglądarkę internetową w chwili wejścia na stronę internetową. W celu zablokowania możliwości pobierania ciasteczek należy zastosować metodę istniejącą dla danej przeglądarki internetowej:

Brak możliwości zapisywania/odczytywania plików cookies może skutkować niepełnym i niepoprawnym działaniem strony internetowej, jednakże korzystanie ze strony będzie nadal możliwe.

Pozostałe informacje związane z procesem przetwarzania danych

Wszelkie pytanie dotyczące naszych polityk można uzyskać za pomocą adresu e-mail: info@prestige.pl

Ponadto informacje o administratorze danych osobowych i prawach przysługujących podmiotom, można znaleźć pod wskazanym adresem: http://prestige.pl/polityka-prywatnosci/

W przypadku naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych, masz prawo do złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.